GEEN VERBAND TUSSEN GEWELDDADIGE GAMES EN AGRESSIEF GEDRAG

Terwijl de Amerikaanse president Donald Trump onlangs nog naar games wees als mogelijke oorzaak van massale schietpartijen in zijn land, verschijnt in wetenschappelijk blad Molecular Psychology (Nature) een nieuwe studie die de relatie tussen geweld en games ontkracht.

“Het is een wijdverspreide bekommernis dat gewelddadige videospelletjes agressie aanwakkeren, hulpvaardig gedrag verminderen, impulsiviteit verhogen en zowel de cognitieve vaardigheden als de gemoedstoestand van spelers hinderen”, stellen de onderzoekers, die verbonden zijn aan het Max Planck Instituut voor Menselijke Ontwikkeling in Berlijn en het Universitair Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf in Hamburg.

Priming en korte termijn

De onderzoekers bestudeerden een resem andere studies naar de relatie tussen games en geweld, en stelden vast dat die onderzoeken vooral focusten op de kortetermijneffecten. Wanneer die studies een relatie zagen tussen agressief gedrag en het spelen van de games, is dat volgens deze onderzoekers waarschijnlijk te wijten aan ‘priming’. Dat is een psychologische term die inhoudt dat iemand een stimulus sneller herkent, of er sneller op reageert, wanneer hij of zij die eerder heeft waargenomen. Concreet wil dat dan zeggen dat de blootstelling aan gewelddadige inhoud de toegankelijkheid tot agressieve gedachten verhoogt wanneer de betrokkene zich in de directe nabijheid van de situatie bevindt.

Een bekende theorie, het General Agression Model (GAM), stelt dat het spelen van gewelddadige games agressieve gedachtegangen in een persoon zouden kunnen plaatsen, die dan geactiveerd worden op momenten waarop die persoon denkt dat anderen zich gewelddadig gedragen. Games zijn dan een soort repetitie die bepaald gedrag in het brein van de betrokkene slijpt, waardoor dat gedrag dan meer voorkomt in het echte leven. Deze theorie gaat met andere woorden uit van een langetermijneffect, iets waarmee de wetenschappers van de nieuwe studie het dus niet eens zijn.

“We denken dat primingeffecten interessant zijn en de moeite vormen om uit te pluizen, maar in tegenstelling tot de notie van het GAM lezen wij in de literatuur dat primingeffecten slechts kort duren”, luidt het. En kort, dat is dan minder dan vijf minuten, terwijl ze volgens de auteurs mogelijk zelfs omkeren na die tijd. “Bovendien bestaan een hoop onderzoeken op universiteitsstudenten die er niet in slaagden de primingeffecten te herhalen en de bijhorende voorspellingen van het GAM. Enkele voorbeelden zijn het minder gevoelig worden voor gewelddadige inhoud bij adolescenten en universiteitsstudenten, of een afname een empathie en hulpvaardig gedrag als gevolg van het spelen van gewelddadige videogames.

Bron : Hln.be

Leave a Comment